Bedum: PVDA steunt aanpak voor jongeren met schulden

De fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Bedum is blij dat de Hogeland-gemeenten jongeren met problematische schulden perspectief willen bieden. Fractievoorzitter Jaap Heres toont zich ingenomen met het voorstel om daarvoor €100.000 euro opzij te zetten: “Dankzij het huidige kabinet, en dat mag ook wel ‘ns gezegd, krijgen we veel meer geld om armoede te bestrijden. De PvdA vindt het belangrijk dat de jongeren tussen 18 en 27 jaar, die grote financiële problemen hebben, de kans krijgen om er bovenop te komen”.

In het voorjaar vroeg de Partij van de Arbeid in Bedum om meer aandacht voor deze jonge doelgroep. De colleges van de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en  Eemsmond komen nu tegemoet aan het pleidooi van de sociaal-democraten. “Teveel jongeren worden door schulden belemmerd bij het afronden van hun opleiding of het vinden van werk. Ze raken in een neerwaartse spiraal en krijgen daardoor te weinig kansen om een volwaardig bestaan op te bouwen”, aldus PvdA-voorman Heres. Volgens Heres betekent de aanpak niet dat de jongeren op hun lauweren kunnen rusten: “Integendeel, de schuld wordt tijdelijk overgenomen. Jongeren moeten gemotiveerd aan de slag met hun opleiding of werk. Het gaat erom dat ze hun financiële huishoudboekje op orde krijgen. Het is belangrijk dat afspraken over de aflossing van de restschuld worden nagekomen. Het fonds van €100.000 is bedoeld om de schulden niet verder op te laten lopen en de jongeren de kans te bieden weer grip te krijgen op hun leven.”

Share this article

Comments are closed.