Het Hogeland (off air)

Regio: Tentoonstelling Gronings Gas

Ten tijde van de Zilveren Camera expositie in Groningen, Nederlands meest prestigieuze persfotografieprijs, vindt in de Synagoge aan de Folkingestraat de expositie ‘Gronings Gas’ plaats. Deze tentoonstelling brengt alle facetten van de lokale gaswinning in beeld en is te bezoeken van 10 mei t/m 2 juni. Gaswinning is een actueel en prangend onderwerp dat de stichting NonFiction Photo belicht in het kader van ‘solutions journalism’, zogenaamde ‘oplossingsgerichte journalistiek’.

Meer op www.middengroningennieuws.nl

Wagenborgen: Voorbereidingen voor nieuw kindcentrum

Op het terrein van Groot Bronswijk in Wagenborgen komt het nieuwe kindcentrum. De gemeente Delfzijl heeft hiervoor een deel van het Groot Bronswijkterrein aangekocht. Het kindcentrum komt op de kop van het terrein. Ter voorbereiding vande bouw van het nieuwe kindcentrum Wagenborgen op het Groot Bronswijkterrein zijn er dertien bomen gekapt.

Daarvoor zal de bestaande lage begroeiing worden verwijderden zullen de nog aanwezige boomwortelstronken van de gekapte bomen worden gefreesd. (bijdrage: Mark Heikens).

Farmsum: Zwarte stofdeeltjes vrijgekomen bij bedrijf Farmsum

Bij een bedrijf in Farmsum is op donderdagmiddag 24 januari een blazer geweest. Daarbij zijn in de omgeving van Farmsum en Delfzijl verschillende stofdeeltjes vrijgekomen. Doordat het gesneeuwd heeft, zijn de zwarte stofdeeltjes goed zichtbaar.

De stofdeeltjes zijn vergelijkbaar met wat er vrij komt bij een brand met veel rookuitslag. Dit betekent dat het verstandig is om aanraking te vermijden. Was uw handen als u toch in aanraking bent gekomen met de stofdeeltjes. De meeste stofdeeltjes zullen wanneer het regent wegspoelen.

Regio: Jubileum 25 jaar WK Snertkoken & Stamppotkoken

Op vrijdag 15 februari wordt voor de 25e keer het WK Snert & Stamppotkoken gehouden in het Alfa College Kluiverboom 3 in Groningen. Een speciale jubileum editie dit keer, want onderdeel is het bijschrijven van het Snertkoken als traditie in de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Bij de ondertekening zal de oud-commissaris van de Koning Max van den Berg aanwezig zijn. 

Verder wordt 25 jaar Snertkoken door de jaren heen, in beeld gebracht in een jubileum SNERTboek, vol historie, verzamelde recepten met veel foto’s en herinneringen; www.oudhollandschegerechten.nl

Warffum: Oude gymzaal gerestaureerd tot theater en dorpshuis

De oude gymzaal van de voormalige Rijks-hbs in Warffum wordt gerestaureerd en geschikt gemaakt als theaterzaal en dorpshuis. Onlangs gaf gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk het startsein. Voor de zomer wordt de buitenkant gerestaureerd en daarna de binnenkant. Het gebouw wordt geïsoleerd en krijgt nieuwe toiletten en douches.

In de oude gymzaal, die dateert uit 1925 en is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School, komt een theater en de zaal kan ook gebruikt worden voor lezingen, dans- en muziekoptredens. In 2021 moet het nieuwe dorpshuis zijn deuren openen.

Regio: Brief naar tweede Kamer met dringende oproep

Groningse bestuurders en maatschappelijke organisaties roepen in een brief de Tweede Kamerleden op, om minister Wiebes (EZK) aanstaande woensdag (16 januari) in het debat over het gaswinningdossier, te houden aan zijn toezeggingen en alle afspraken na te komen.

Veel Groningers geloven het Rijksbeleid inzake de gaswinningproblematiek in Groningen niet meer. Ruim zes jaar na de zware beving in Huizinge zijn nog weinig woningen versterkt en verloopt de schadeafhandeling trager dan ooit. De kans op een zware beving is daarbij nog steeds significant hoog.  

Winsum: Beweegaanbieders gezocht voor Winsum Beweegt

Onder het motto “Een leven lang bewegen” wil Winsum Vitaal er voor zorgen dat zo veel mogelijk inwoners van de gemeente gaan bewegen of sporten. Naar aanleiding van het succes van de eerste editi , start er in april een nieuwe ronde.

Zij roepen beweegaanbieders op om laagdrempelige cursussen voor verschillende leeftijdsgroepen aan Winsum Vitaal aan te bieden. Winsum Vitaal zorgt er dan voor dat deze onder de aandacht van inwoners van Winsum gebracht worden. Mail naar winsumbeweegt@gmail.com. Het aanbieden van kennismakingscursussen kan tot 1 februari 2019 .

Het hogeland: Nieuwe gemeente telt 47.813 inwoners

Volgens de voorlopige cijfers telde de gemeente Het Hogeland, die per 1 januari is gevormd uit Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond, op die datum 47.813 inwoners. Het gaat om voorlopige cijfers; het CBS stelt later dit jaar het definitieve inwonertal vast. De vier fusiegemeenten hadden op 1 januari 2018 samen 49.646 inwoners.

Dat betekent dat het aantal inwoners vorig jaar afnam met 1.833. Die afname wordt vooral veroorzaakt door de overgang van een deel van het Middag-Humsterland (Ezinge, Feerwerd en Garnwerd) naar de fusiegemeente Westerkwartier.

Leens: Nieuwe directeur voor landgoed Verhildersum

Na een periode van zes jaar gaat de huidige directeur van Landgoed Verhildersum Leens, Gerrit Alssema, met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Monique Spaltman. Ze was onder meer bestuurslid bij de Fraeylemaborg en bouwde als directielid aan de basis van wat nu Fontana Resort Bad Nieuweschans is. Het bestuur en de medewerkers van Verhildersum zijn gezamenlijk tot deze keuze gekomen en zij verwachten een nieuwe periode die Verhildersum weer verder kan laten ontwikkelen.

Monique Spaltman begint op 1 februari. Zij werkt een maand samen met Gerrit Alssema, die op 1 maart vertrekt.

Regio: Vrijwillige hulp via zeehondencentrum Pieterburen

De storm van de afgelopen dagen heeft niet zichtbaar veel extra rommel veroorzaakt langs de Groninger Noordkust. Wel wordt hier en daar nog steeds opgeruimd. Alle organisaties betrokken bij het opruimen van de vervuilde Groninger Noordkust hebben in Veiligheidsregio verband afgesproken dat voor de veiligheid van vrijwilligers coördinatie van belang is. Bij de inzet van vrijwilligers zijn dan altijd mensen van Rijkswaterstaat, het waterschap of andere organisaties aanwezig om een oogje in het zeil te houden.

Vrijwilligers kunnen zich bij het Zeehondencentrum Pieterburen melden: 0595-526 526