Midden-Groningen: Aantal cultuurcoaches uitgebreid en gebied vergroot

De gemeente Midden-Groningen heeft per 1 januari 2019 het aantal cultuurcoaches van twee naar drie uitgebreid. Daarnaast is hun werkgebied vergroot naar heel Midden-Groningen. De cultuurcoaches zetten zich vanaf nu naast cultuur en onderwijs, ook in als verbinder voor verenigingen/organisaties zoals erfgoedinstellingen en muziek- en toneelverenigingen.

VerderĀ  zorgen zij er voor dat mensen uit hun sociaal isolement komen, door muziek of dans in groepsverband aan te bieden.

Www.middengroningennieuws.nl