Midden-Groningen: Bijeenkomst Beleidsplan Groen

De gemeente Midden-Groningen werkt hard aan nieuw beleid voor het openbaar groen. Afgelopen week zijn werkbijeenkomsten gehouden met (bewoners-)organisaties over de inhoud van het Beleidsplan Groen. Er is gekeken hoe de ideeën en/of wensen over het openbaar groen te kunnen steunen in het nieuwe beleid. In een beeldvormende bijeenkomst wordt de gemeenteraad nu uitgenodigd om te bekijken hoe verschillende vragen, wensen en ideeën zijn verwerkt.

De bijeenkomst is voor inwoners en belangstellenden die groen belangrijk vinden in de gemeente en wordt gehouden  op 11 december in de Heemtuin in Muntendam. De avond begint om 19.30 uur. Dan is er de gelegenheid om met de gemeenteraad in gesprek te gaan. De duur van de beeldvormende bijeenkomst is ongeveer 2,5 uur.

Www.middengroningennieuws.nl