Regio: Bijeenkomsten herindelingsontwerp Loppersum, Delfzijl, Appingedam

In 2021 gaan de gemeenten Loppersum Appingedam en Delfzijl herindelen tot 1 gemeente. De Raadsklankbordgroep, de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum nodigen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen uit tijdens een inloopbijeenkomst verder kennis te nemen van het Herindelingsontwerp.

De inloopbijeenkomsten vinden plaats op de volgende momenten in de drie gemeenten :Dinsdag 15 januari 19.30 – 21.00 uur Stedum Hervormd Centrum; Dinsdag 15 januari 19.30 – 21.00 uur Delfzijl Gemeentehuis; Woensdag 16 januari 19.30 – 21.00 uur Appingedam MFC Kabzeël; Donderdag 17 januari 19.30 – 21.00 uur ’t Zandt Dorpshuis; Donderdag 17 januari 19.30 – 21.00 uur Middelstum Vita Nova; Maandag 21 januari 19.30 – 21.00 uur Loppersum Gemeentehuis.

Bij de inloopbijeenkomst zijn inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen in de gelegenheid te spreken met raadsleden en collegeleden over het
Herindelingsontwerp. Zij kunnen zich door hen laten informeren. De tekst van het ontwerp is die avond beschikbaar; die is ook in te zien op de gemeentelijke
websites www.appingedam.nl, www.delfzijl.nl en www.loppersum.nl. Het Herindelingsontwerp ligt tot en met woensdag 30 januari 2019 ter inzage. U kunt digitaal
een zienswijze indienen, schriftelijk of mondeling. Informatie hierover vindt u op de gemeentelijke website.

Www.middengroningennieuws.nl