Nieuws uit de regio!

​NIEUWS TIP? INFO@REGIOMEDIAGRONINGEN.NL

Regio: Muskusrattenvangst waterschap sterk afgenomen

De muskusrattenvangst door waterschap Hunze en Aa’s is dit jaar opnieuw gedaald. In 2018 vangt het waterschap naar verwachting 2500 muskusratten. Dat is een daling van bijna 700 ten opzichte van 2017 en positief nieuws voor de waterveiligheid. In 2012 ving het waterschap nog ruim 13.000 muskusratten. Sindsdien vangen ze jaarlijks minder muskusratten en neemt de totale populatie sterk af. In heel Noordoost Nederland zijn er in totaal zo’n 30% minder muskusratten gevangen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal gevangen beverratten neemt de afgelopen jaren toe. De beverratten zijn afkomstig uit Duitsland. De beverrat leeft van oorsprong niet in Nederland en heeft daarom geen natuurlijke vijanden.

Het muskus- en beverrattenbeheer is noodzakelijk, omdat de dieren in dijken, oevers en kades graven. Ze vormen daarom een gevaar voor onze waterveiligheid.

Over ons

www.middengroningennieuws.nl is onderdeel van Regiomedia Groningen.

Contact

Regiomedia Groningen
Hoofdweg 99A 
9628 CL  Siddeburen
(0598) 42 32 00

Social Networks

phoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram