cropped-Logo-Regio-FM-zonder-freq-en-internet-2.jpg
Altijd op de hoogte!
Sinds 1996 toonaangevend!

Altijd op de hoogte!

 • Delfzijl: inloopbijeenkomst kindcentrum Delfzijl West

  De gemeente Delfzijl is gestart met de voorbereiding van het nieuwe kindcentrum aan de Jachtlaan in Delfzijl West. Op dinsdag 3 juli van 19.00 – 21.00 uur wordt er een inloopbijeenkomst gehouden in 'het Anker', aan de Menno van Coehoornsingel in Delfzijl. Op deze avond is er informatie over het locatieonderzoek, de voortgang van het project en bevindingen van het verkeersonderzoek dat in maart is gehouden.
 • Midden-Groningen: Veteranendag op zaterdag 23 juni

  Aanstaande zaterdag 23 juni organiseert de gemeente Midden-Groningen de jaarlijkse Veteranendag, in Het Kielzog in Hoogezand. Burgemeester Rein Munniksma en voorzitter van het veteranen-comité Midden-Groningen, Henk Haze houden een toespraak. Daarna volgt een gezamenlijke maaltijd. Het aansluitende concert van de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” start om 20.00 uur. Een kaartje kost 5 euro, te koop bij het Kielzog. De opbrengst komt geheel ten goede aan het Fonds Veteranenhond, voor veteranen met Post Traumatische Stress Syndroom (PTSS).
 • Ten Boer: Zwembad de Blinkerd meer geld

  Zwembad De Blinkerd krijgt een gezonde financiële basis, als het aan het college van Ten Boer ligt. Nadat de stichting besloot het zwembad niet te kopen, maar wel te exploiteren, is het bedrijfsplan aangepast. De stichting heeft in goed overleg met de gemeente een realistischer begroting gemaakt. Daardoor worden de kosten hoger dan aanvankelijk was begroot. Het college stelt de raad voor om jaarlijks een bedrag van 209.000 euro te bestemmen voor het zwembad.
 • Uithuizen: Werkzaamheden Blink gestart

  18 juni zijn de voorbereidende werkzaamheden aan de Blink in Uithuizen gestart. De nieuwe kabels en leidingen zullen nu aangelegd worden en na de bouwvak zullen de oude kabels worden verwijderd. Omwonenden zullen door de aannemer mondeling of schriftelijk worden geïnformeerd over mogelijke overlast. De feitelijke werkzaamheden zullen volgens de huidige planning in november beginnen
 • Eemsmond: Leerlingen naar Borkum voor Mini-Mathematikum

  200 kinderen van basisscholen in Eemsmond gaan in de periode van 18 t/m 29 juni in groepen naar Borkum om daar met hun Duitse leeftijdsgenootjes op verschillende, originele manieren met wiskunde bezig te gaan. Doel van dit Mini-Mathematikum is om kinderen op een laagdrempelige en leuke manier bekend te maken met de wiskunde. Op maandag 18 juni vertrekt de eerste boot met Nederlandse leerlingen naar Borkum. De leerlingen bouwen in groepen van vier aan geometrische lichamen. ’s Middags worden er gezamenlijk op het strand parketten van driehoeken, vierhoeken en vijfhoeken gelegd.
 • Eemsmond: opening zonnedak in Kantens

  Op 23 juni opent energiecoöperatie EIK (energie initiatief van Stitswerd, Kantens en Rottum )om 16:30 uur haar eerste zonnedak. Dit gebeurd aan de Oosterweg 6 in Kantens. Het zonnedak wordt geopend tijdens het midzomernachtfeest. Wethouder Harrie Sienot en burgemeester Marijke van Beek zijn aanwezig om de bewoners die samen hernieuwbare energie opwekken aan te moedigen.
 • Midden-Groningen: Scouting Fraeylema viert 50 jarig bestaan

  Zaterdag 16 juni viert Scouting Fraeylema uit Slochteren haar 50-jarig bestaan. Vanaf 15.00 uur is er een reünie in hun gebouw op het landgoed van de Fraeylemaborg in Slochteren. Rond 17.30 uur wordt het Jubileumboek 50 Jaar Scouting Fraeylema, gepresenteerd. Een boek van bijna 300 pagina's. Wethouder Verschuren van de Gemeente Midden-Groningen zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen namen de gemeente. Scouting Fraeylema is met bijna 300 leden de grootste scoutinggroep in Noord-Nederland.
 • Oosterwijtwerd: 1e aftrap herindeling DAL

  In het kader van "Samen verder" op weg naar de herindeling van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum, hebben de raden van deze gemeenten elkaar ontmoet op 12 juni 2018 in een centrale plek in het DAL-gebied, t.w. de v.m. school Dieftil in Oosterwijtwerd. De ontmoeting stond in het teken van een nadere kennismaking van de raadsleden onderling gericht op de op 1 januari 2021 voorziene herindeling. Het was een geslaagde avond. De sfeer was zeer goed. De raden willen echt samen verder met een schone lei" aan de nieuwe gemeente bouwen.
 • Midden-Groningen: Wethouder Erik Drenth klaar met zogenoemde no cure no pay bureaus

  Wethouder Erik Drenth is klaar met de zogenoemde no cure no pay bureaus die namens inwoners bezwaar maken tegen de aangeslagen WOZ-waarde. “Het levert inwoners misschien een paar tientjes op die ze ook hadden kunnen besparen als ze rechtstreeks contact met de gemeente hadden opgenomen, maar het kost de gemeenschap een paar honderd euro. Eind deze maand verstuurt de gemeente haar gemeentelijke belastingen weer. Wethouder Drenth roept inwoners op eerst contact met de gemeente op te nemen. Wellicht komen gemeente en inwoner er dan in een gesprek al uit. En dat is wel ècht gratis.
 • Kolham: Raadsvoorstel opheffen Gemeenschappelijke regeling Rengers

  Het college heeft ingestemd met het opheffen van de Gemeenschappelijke regeling bedrijvenpark Rengers (hierna: GR) en legt het voor aan de raad ter instemming. GR is een samenwerking tussen de (voormalige) gemeenten Slochteren, Hoogezand–Sappemeer en de gemeente Groningen en heeft als doel bedrijvenpark Rengers in Kolham te ontwikkelen. Door de fusie naar Midden-Groningen moet de GR worden aangepast. Aan de gemeenteraad van Midden–Groningen ligt het besluit voor om in te stemmen met de opheffing van de GR en de overname van de grondexploitatie.
 • Loppersum: Start bouw kindcentra

  Eind juni/begin juli start de bouw van twee nieuwe kindcentra in de gemeente. Vanaf 2019 is hier opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0-12 jaar. Het uitgangspunt voor het ontwerp van de kindcentra is dat deze klaar moeten zijn voor de toekomst: aardbevingsbestendig, geschikt om nieuwe vormen van onderwijs te geven en daarmee berekend op de toekomst. Op 13 juni ondertekenden wethouder Schollema namens de gemeente, de heer Jorritsma namens Jorritsma Bouw en de heer Dijk namens D&W Installatiegroep daarvoor de realisatieovereenkomsten.
 • Midden Groningen: Bruiloft in het Tripbos

  In het Adriaan Tripbos verrijst een hotel dat luistert naar de naam Zigterman. Het is het decor voor het huwelijksfeest van een jong paar: Graceland Veldhuizen uit Slochteren  en Tobias Kregel uit Menterwolde. Nou ja, dat denkt men. Eigenlijk is het een theaterspektakel van de hand van regisseur Albert Secuur (o.a. Menaldavetes en het Fraeylema Ensemble). De scripts werden geschreven door Jan Veldman. Theaterspektakel Hotel Zigterman speelt op 28, 29 en 30 juni en 5, 6 en 7 juli in het Adriaan Tripbos in Sappemeer. De voorstelling begint om 20.00.
 • Loppersum: Toch weer Engelse winnaar bij Dutch Open Grasstrack

  Na een bloedstollende finale, in de Specialklasse Senioren, schalde zaterdagavond toch weer het “God save the Queen” over het sportpark aan de Bosweg in Loppersum. Voor ruim 1500 toeschouwers, schreef de Brit Richard Hall deze 2e ronde van het Dutch Open Grasstrack op zijn naam. De organiserende club MFAC Loppersum kan weer terugkijken op een zeer geslaagde baansportdag welke onder prima weersomstandigheden en onder grote publieke belangstelling werd verreden. Het waren spectaculaire heats met continue felle strijd op het ovaal in Loppersum.
 • Winsum: Arthur van Hoorik gemeentesecretaris

  Burgemeester en wethouders van Winsum hebben Arthur van Hoorik benoemd tot waarnemend gemeentesecretaris/algemeen directeur. Hij zal die functie vervullen tot aan de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2019. Van Hoorik, woonachtig in Den Andel, werkt ruim 25 jaar in het publieke domein en is sinds 2008 in dienst bij de gemeente Winsum. Eerst als hoofd Middelen en sinds 2014 als directeur Bedrijfsvoering. Hij behoudt deze functie, naast de taken van gemeentesecretaris. Van Hoorik volgt op 15 juni Frank Wiertz op.
 • Delfzijl: Financiële steun voor sport

  Het college gaat het organiseren van en het meedoen aan sport- en beweegactiviteiten ondersteunen met € 25.000,-. Het college wil zoveel mogelijk inwoners kennis laten maken met sport en bewegen om een gezonde leefstijl te bevorderen. Door de financiële steun kunnen lokale sportverenigingen evenementen blijven organiseren. Zo krijgt de organisatie van de Nieuwjaarsduik € 5000,- om het evenement op een veilige en goede manier te organiseren. Het resterende bedrag wordt gebruikt voor ondersteuning van jeugdige sporters en deelname aan en het organiseren van sportactiviteiten.
 • Meedhuizen: Veelomvattend project

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl heeft ingestemd met het plan van aanpak voor het project Meedhuizen: Verkeer en meer. Daarmee is officieel het startschot gegeven voor een veelomvattend project met een unieke aanpak. Het door het college vastgestelde plan van aanpak is bedoeld om het project overzichtelijk te houden en te zorgen dat het tot een goed einde wordt gebracht. Meer informatie is ook te vinden op www.dorpsbelangenmeedhuizen.nl, Verkeer en Meer.
 • Winsum: Feestelijke informatiemarkt 28 juni

  Op donderdag 28 juni organiseren de gemeente Winsum en de herindelingsgemeente Westerkwartier een feestelijke informatiemarkt voor de inwoners van het gebied Middag. Dit gebied omvat de dorpen Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Aduarderzijl en Oostum. Het gebied Middag wordt per 1 januari 2019 samen met de voormalige gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn ingedeeld in de nieuwe gemeente Westerkwartier. De informatiemarkt wordt gehouden op donderdag 28 juni 2018 van 19.00 tot 22.00 uur in de Doorrit bij café Hammingh in Garnwerd.
 • Midden Groningen: Gemeente bereidt zich voor op klimaat van de toekomst

  De afgelopen weken maken het nog maar eens duidelijk: het klimaat verandert en dat betekent onder andere dat in Nederland de kans op veel neerslag in korte tijd steeds groter wordt. Om hiermee om te gaan slaan overheden, inwoners en bedrijfsleven de handen ineen. De gemeente Midden-Groningen pakt die handschoen op en is vergevorderd met een Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) dat in 2018 gereed zal zijn. Ondertussen blijft Midden-Groningen maatregelen treffen op verschillende locaties die niet daarop kunnen wachten.
 • Midden Groningen: Verzet tegen zoutwinning,bezwaar tegen afwijzen handhavingsverzoek

  Verzet vanuit Midden-Groningen tegen zoutwinning en bezwaar tegen afwijzen handhavingsverzoek door Staatstoezicht op de Mijnen. De gemeente Midden-Groningen verzet zich tegen nieuwe zoutwinning onder haar grondgebied omdat het maatschappelijk draagvlak daarvoor volledig ontbreekt. Het recente incident bij de zoutwinning in Tripscompagnie versterkt het wantrouwen over de (on)beheersbaarheid van zoutwinning op deze diepte. Staatstoezicht op de Mijnen heeft dit handhavingsverzoek afgewezen. De gemeente bestrijdt de redenering van Staatstoezicht.
 • June 11, 2018 in Lokaalnieuws MG (OFF AIR)

  Hoogezand: Joods monument beklad met hakenkruizen

  Afgelopen weekend is het Joods monument in Hoogezand bij het station, beklad met hakenkruizen. Een respectloze actie die geschokte redacties teweeg brengt van o.a. van Burgemeester Rein Munniksma van de gemeente Midden-Groningen. "Ik ben sprakeloos dat zo'n actie in onze gemeente, of waar dan ook, voorkomt. Het is werkelijk niet te begrijpen , wie doet zoiets”. De gemeente is momenteel druk bezig om alle hakenkruizen te verwijderen. De politie onderzoekt de zaak en roepen getuigen die iets gezien hebben op zich te melden. (foto: politie midden Groningen).
 • Midden-Groningen: Politiek spreekuur op 14 juni

  Inwoners uit Midden-Groningen kunnen vanaf 14 juni met raadsleden uit de gemeente in gesprek gaan. Het politieke spreekuur is van 18.45 tot 19.30 uur in Pand 404, Schout Poelmanweg 4 in Harkstede. U krijgt dan de kans om op informele wijze in gesprek te gaan met raadsleden van de diverse partijen. Aansluitend vindt er op dezelfde locatie een openbare bijeenkomst plaats over afvalbeleid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie. Dit kan zowel telefonisch (0598) 373667 als via e-mail: griffie@midden-groningen.nl
 • Appingedam: informatiebijeenkomst huisvesting primair onderwijs

  In Appingedam worden de gebouwen van het primair onderwijs versterkt in het kader van de aardbevingen. Om het versterken te realiseren is tijdelijke huisvesting nodig. Het college van Appingedam kiest voor het uitwerken van een plan tussen nieuwbouw en tijdelijke huisvesting op de locatie tegenover de school Olingertil. De omwonenden worden door de gemeente uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over het voorlopige plan en de toekomstige verkeersstructuur op maandag 18 juni.
 • Delfzijl: Duurzaam onkruidbeheersing verhardingen

  De Gemeente Delfzijl stelt in 2019 en 2020, € 45.000,- extra beschikbaar voor onkruidbeheersing op verhardingen. Vanaf 2016 is de inzet van chemische middelen tegen de bestrijding van onkruid op verhardingen landelijk verboden. Dit vanwege de nadelige effecten op planten, dieren en de productie van drinkwater. Nu beheersen ze het onkruid uitsluitend met vegen, heet water, hete lucht- en borstelmachines. Hierdoor worden onkruiden niet meer tot in de wortel bestreden.
 • Regio: Bussen uit de regio naar Gasdebat Wiebes

  Afgelopen donderdag zijn er bussen uit Loppersum,Eemsmond, Bedum, Ten Boer, Delfzijl, Appingedam en Midden Groningen met demonstranten naar Den Haag gereisd. Dit om het gasdebat met minister Wiebes bij te wonen. Onderwerpen waren het stopzetten van de versterkingsoperatie van bijna 1600 woningen en rol van de NAM. Wiebes wil wachten met de versterkingsaanpak, tot het advies bekend is van de Mijnraad in juli. Uit het debat werd duidelijk dat De Tweede Kamer wil dat inwoners in onze regio, binnen een maand duidelijkheid krijgen over versterking of sloop van hun woning.
 • Bedum: voorontwerp bestemmingsplan FrieslandCampina ter inzage

  Het voorontwerp bestemmingsplan voor de uitbreiding van de Bedumer vestiging van FrieslandCampina ligt voor 6 weken ter inzage. Het concern moet nog besluiten over de investering , maar de mogelijke nieuwbouw komt mogelijk oostelijk van het huidige complex. Daarvoor moet een deel van het Boterdiep worden gedempt en omgelegd. In het ontwerp staat ook het beeldkwaliteitsplan’. Hierin is bepaald hoe de vestigingen en uitbreiding in de omgeving moet worden ingepast, aangevuld met suggesties van inwoners, verkregen tijdens 2 bijeenkomsten eerder dit jaar.
 • Bedum: Boterdiep Oost zijde weer open

  Boterdiep Oz in Bedum, onderdeel van de belangrijkste wegverbinding door het dorp, is weer opengesteld voor het verkeer. Dat gebeurt anderhalf week eerder dan aanvankelijk was gepland. De weg is voorzien van een nieuw wegdek met slijtlaag en de brug heeft een schilderbeurt gekregen.Binnenkort wordt de Waldadrift in Bedum voorzien van nieuwe riolering. Verder komt er langs een deel van de weg een vrij liggend fietspad en groenvoorzieningen. De stremmingen en omleidingen zullen bijtijds aangekondigd worden. De werkzaamheden moeten voor het eind van het jaar zijn afgerond.
 • Regio: Witte adressen snel internet nog tot 20 juli opgeven

  Bewoners van adressen  in onze regio, waar binnen nu en 3 jaar geen zicht is op breedband internet ( zgn. witte adressen) kunnen tot 20 juli aangeven of ze mee willen doen aan de regeling Snel Internet Provincie Groningen. Als de helft van deze bewoners aangeeft mee te willen doen, dan kan de aanleg van snel internet beginnen. Zij krijgen dan een gratis aansluiting. Alle bewoners van deze witte adressen krijgen informatie over dit aanbod.
 • Foxhol: Hennepkwekerij leegstand fabriekspand

  Naar aanleiding van anonieme tips is in een leegstand fabriekspand in Foxhol een hennepkwekerij met ruim 6400 planten ontdekt. Naar aanleiding hiervan zijn zes aanhoudingen verricht. De leeftijd van de verdachten loopt uiteen tussen de 37 en 50 jaar. Zij zijn na de aanhouding ingesloten op het politiebureau. Heeft u informatie over een mogelijke hennepkwekerij? Of ziet u veel verdachte activiteiten bij leegstaande panden? Bel dan met de politie via 0900-8844 en geef uw informatie door. Anoniem via telefoonnummer 0800-7000. (foto: politie midden Groningen).
 • Midden Groningen: SamenLoop voor Hoop ook in 2019

  In juni 2016 werd in het Gorechtpark in Hoogezand de tweede SamenLoop voor Hoop gehouden in Hoogezand-Sappemeer. Ook vanuit de toenmalige gemeenten Slochteren en Menterwolde deden mensen mee. De totale opbrengst in 2016 was ruim 100.000 euro. Een erg geslaagd evenement dus in de strijd tegen kanker. Op zaterdag 22 en zondag 23 Juni 2019 vindt de SamenLoop voor Hoop opnieuw plaats in het Gorechtpark. Nu in de gemeente Midden Groningen. Op donderdag 1 november is er om 19.30 in Hotel Faber een Kick-Off moment. Meer op middengroningennieuws.nl.
 • Hoogezand: Fotoclub Noorderlicht 50 jaar

  Fotoclub Noorderlicht uit Hoogezand bestaat 2 oktober 50 jaar. In het kader van dit jubileum houden ze in de maanden oktober en november twee exposities. De grote expositie met opening op 29 september om 15.00 uur door dhr. Erik Drenth in Het Kielzog. Hier hangen 60 foto's. De andere expositie ook in oktober en november wordt gehouden in de Kunsthal in Slochteren. Hier hangen 25 foto's van de leden. Iedereen uit de gemeente Midden-Groningen mag meedoen aan de fotowedstrijd. Foto's inzenden o.v.v. naam, adres, tel.nr. opsturen naar secretaris@fotoclubnoorderlicht.nl.
 • Appingedam: startsein aanleg kunstgrasvelden sportpark

  Afgelopen maandag is  het officiële startsein gegeven voor de aanleg van twee kunstgrasvelden op het Burgemeester Welleman sportpark in Appingedam. De starthandeling werd gedaan door de wethouders Annalies Usmany en Lea van…
 • Meeden: Drie AED’s 24/7 beschikbaar

  In de “oude” gemeente Menterwolde had Meeden al de eerste AED (Automatische Externe Defribilator), die 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar is. Met behulp van de Vriendenloterij is deze kast verkregen via de Hartstichting. Deze eerste buitenkast met AED is te vinden bij het openlucht zwembad De Kolck. De Dorpscoöperatie Meeden heeft gelden beschikbaar gesteld om een AED met buitenkast aan te schaffen en deze is geplaatst bij Zorgboerderij De Velduil aan de Vennenweg).  Kunt u zelf reanimeren? Meldt u dan aan als burgerhulpverlener bij het landelijk oproepsysteem.
 • Middelstum: Zaterdag onthulling kunstobject in Asingapark

  Aanstaande zaterdag dragen wethouder Rudi Slager van Loppersum en de Middelstumer kunstenaar Paul Rinket het kunstobject d’Ol Börg in het Asingapark over aan het dorp Middelstum Vorig jaar is een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Het ontwerp van Paul Rinket is door het dorp verkozen als winnaar. Zaterdag wordt het kunstobject officieel onthuld. Iedereen is welkom vanaf 14.30 uur onder het genot van een hapje en een drankje, om hierbij aanwezig te zijn. Er zijn muzikale optredens van de Malletband van Concordia Middelstum en Henk Veldman van het Carillon Hemony Beiaard van de Hippolytuskerk.
 • Bedum: Voorlichtingsmiddag WMO en Mantelzorg

  Op donderdag 14 juni organiseert FNV Senioren Noordwest Groningen in samenwerking met de BMWE gemeenten én Steunpunt Mantelzorg (van welzijnsorganisatie Mensenwerk Hogeland) een voorlichtingsmiddag over de WMO en Mantelzorg. Deskundigen geven die middag antwoord op vragen als: waar moet ik zijn als ik hulp nodig heb? Wat kan de gemeente voor mij betekenen? De bijeenkomst is van 13.30 uur tot 16.00 uur in Zorgcentrum Alegunda IIberi aan de Professor Boermastraat 2 in Bedum. De bijeenkomst is voor alle senioren (55+) toegankelijk. Aanmelden kan t/m 9 juni via seniorennoord@fnv.nl.
 • Ten Boer: Subsidie voor aanleg groene daken

  De gemeente Ten Boer geeft om een aantal redenen subsidie voor de aanleg van groene daken.Zo zijn deze daken isolerend, houden regenwater vast, filteren fijnstof uit de lucht en dienen als ‘pleisterplaats’ voor vogels en insecten.De subsidie is zowel voor particulieren, ondernemers als instellingen. Voor het verkrijgen van de subsidie dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Kijk voor meer info op www.tenboer.nl
 • Regio: Bussen naar Den Haag Debat Tweede kamer gaswinningsbesluit

  Aanstaande donderdag om kwart voor drie vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over het gaswinningsbesluit van minister Wiebes.Het stopzetten van de versterking van 1581 woningen in onze regio, nieuwe hoofdrol voor de NAM en het vertrek van de NCG, komen ook op tafel. De Groninger Bodem Beweging regelt bussen aanstaande donderdag voor vervoer naar Den Haag en weer terug. Inmiddels hebben zich 5 gemeenten aangesloten bij de actie, Eemsmond , Midden Groningen, Appingedam, Loppersum en Delfzijl. Kijk voor opgave, vertrektijden en opstapplaatsen op www.groninger-bodem-beweging.nl
Load more posts
Uw bedrijf promoten via onze media?
Dat kan, Radio, Website, Facebook, Twitter! We helpen u tot een campagne die maximaal rendament uit uw reclame euro haalt!

Radioreclame
Een opmaat commercial voor uw bedrijf of evenement.

www.regiofm.info
Een opmaat ontworpen banner voor uw bedrijf of evenement.

Facebook
Een opmaat ontworpen banner en opmaat zakelijke redactionele aandacht voor uw bedrijf.

Twitter
Opmaat geschreven zakelijke redactionele aandacht voor uw bedrijf.
Wat kunnen we voor je doen?
Regio FM is al sinds 1996 toonaangevend in de regio! We willen graag bij jouw zijn, je informeren, amuseren! Wat kunnen we voor je doen?

www.regiofm.info
Trots op de regio!
Wij zijn de regio, houden je op de hoogte van wat er gebeurt in de regio, meningen, gebeurtenissen!
Wat is jouw nieuws tip?
Wat heb jij ons te vertellen, laat hier onder weten wat jouw lokaal of regionieuws is!
Copyright 2016 - Regio FM -All Rights Reserved