Termunten: Actie bevolking om kruising op te knappen

De Klankbordgroep Termunten/Termunterzijl is in actie gekomen om de kruising Houwerdastraat- Kenninck- Bongiusweg mooi in te richten.

Een  initiatief waarbij een beroep is gedaan op het budget vanuit ‘bewonersinitiatieven’.

Gezamelijk met bewoners zijn werkzaamheden verricht om een mooiere toegang tot het dorp te realiseren.

Ook zal nog  groen en een hekwerk komen.

Share this article

Comments are closed.